Nuostatai

TIKSLAI:

 Populiarinti dviračių sportą ir važinėjimą dviračiu;

 skatinti sportininkus ir mėgėjus užsiimti dviračių sportu ir siekti aukštų rezultatų;

 skatinti dviračio, kaip ekologiškos transporto priemonės naudojimą;

 plėtoti kūno kultūros, sveiko gyvenimo būdo ir dviračių sporto masiškumą Lietuvoje.

 

ORGANIZATORIAI:

Sporto klubas S-Sportas kartu su partneriais. Informacija dėl varžybų teikiama tel.:

+37069959194, svajunas@s-sportas.lt

 

ETAPAI:

1 etapas – Akmenė

Balandžio 18 d. (pirmadienis). Organizatorius – sporto klubas „Extempas“, vyr. teisėjas Laimonas Skabeikis, tel.: 865379348

2 etapas – ŠIAULIAI, Kurtuvėnų reg. Parkas

Liepos 3 d. Šiaulių raj., Gėluvos ežero pliažas. Organizatorius - sporto klubas ”S-Sportas”, vyr. teisėjas Svajūnas Ambrazas, tel.: 869959194

3 etapas – KLAIPĖDA, Lapiai

Rugpjūčio 6 d. Lapiai, Klaipėdos raj. Organizatorius – Gargždai

4 etapas – TELŠIAI, Germanto ežeras.

Spalio 1 d. Telšiai, poilsio namai „Germanto vila“. Organizatorius - orientavimosi sporto klubas „Telšiai“, vyr. teisėjas Regimantas Kavaliauskas tel.: 861262070

5 etapas – PLUNGĖ, Plateliai

Spalio 2 d. d. prie Platelių ežero, Plokštinės g. 3, Paplatelės km, Plungės raj., šalia poilsio namų - viešbučio „LINELIS“.Organizatorius – orientavimosi sporto klubas „Versmė“, vyr. teisėjas Gintaras Domarkas tel.: 869855141

 

VARŽYBŲ PROGRAMA:

9.00 – 16.00 Varžybų miestelio darbo laikas

10.00 – 12.00 Registracija, starto paketų išdavimas

11.25 Vaikų startas, apdovanojimas

12.00 Pagrindinis startas

14.30 Apdovanojimai

 

KLASIFIKACIJA PAGAL GRUPES: 

100 kg grupėSportininkas ar sportininkė varžybų dieną turi sverti daugiau nei 100 kg1 ratas
Fat bikePadangų plotis daugiau nei 3.6 colio1 ratas
VM12Vaikai, gimę 2010 ir jaunesni1-2 km
V14Berniukai, 2008 – 2009 g.m,1 ratas
M14Mergaitės 2008 – 2009 g.m,1 ratas
V16Berniukai, 2006 – 2007 g.m1 ratas
M16Mergaitės, 2006 – 2007 g.m1 ratas
V18Jaunuoliai, 2004 – 2005 g.m 2 ratai
M18Jaunuolės, 2004 – 2005 g.m 1 ratas
Vyrai elitasVyrai2 ratai
MoterysMoterys 1983 – 2003 g.m.1 ratas
Vyrai mėgėjaiVyrai 1973 – 2003 g.m1 ratas
M40Moterys, 1982 ir vyresnės1 ratas
V40Vyrai, 1973 – 1982 g.m.2 ratai
V50Vyrai 1963 – 1972 g.m. 1 ratas
V60Vyrai, 1953 – 1962 g.m.1 ratas
V70Vyrai, 1952 ir vyresni 1 ratas

Varžybose gali dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio sportininkai, mėgėjai ir profesionalai, moterys ir vyrai, vaikai.

 

STARTO MOKESTIS

 

Suaugusieji

Moksleiviai ir V60 bei vyresni

Vaikai iki 12 m.

Data

Iki antradienio

Trečiadienį - penktadienį ir varžybų centre

Iki antradienio

Trečiadienį - penktadienį ir varžybų centre

 
Mokestis už etapą

15

20

8

15

2

  • Registracija patvirtinama po apmokėjimo. .
  • Starto mokesčiai sumokami registruojantis internetu, elektroninės bankininkystės sistema.
  • Registracija: www.dbsportas.lt
  • Starto mokestis nėra grąžinamas. Jei reikalinga sąskaita – prašome parašyti organizatoriams.

 

Atskirų etapų „pigios“ registracijos datos:

Akmenė – iki balandžio 12 dienos 24 valandos.

Šiauliai – iki birželio 28 dienos 24 valandos

Lapiai – iki rugpjūčio 2 dienos 24 valandos.

Telšiai – iki rugsėjo 27 dienos 24 valandos

Plateliai – iki rugsėjo 27 dienos 24 valandos.

 

REZULTATAI IR APDOVANOJIMAI:

Kiekviename etape sportininkai apdovanojami rėmėjų prizais. VM12 grupės dalyviai apdovanojami

visi, kitų grupių dalyviai apdovanojami 1 – 3 vietos. Atskiruose etapuose rezultatai fiksuojami pagal

įveikimo laiką.

Metų pabaigoje sportininkai apdovanojami už suminį taškų visų etapų rezultatą. Suminis dalyvio

rezultatas skaičiuojamas iš 4 geriausių etapų rezultatų (4 etapų taškų suma).

„Žemaitijos taurės“ taškai skaičiuojami formulę:

S = Tn/Td* x 1000

S - dalyvio taškai

Td - dalyvio laikas

Tn - nugalėtojo laikas

Sumoje apdovanojamos visų grupių 1-3 vietos (išskyrus VM12 grupę).

Rezultatai skelbiami: www.dbsportas.lt ir www.dbsportas.lt/lt/lygos

 

STARTO VIETA IR STARTO PROCEDŪROS:

Startas vykdomas iš starto koridorių, kuriuose startuoti leidžiama tik dalyviams su nurodytais starto

numeriais. Startas iš kito starto koridoriaus baudžiamas dalyvio diskvalifikavimu.

Dalyviai, sumokėję starto mokestį, patvirtina, kad su saugumo taisyklėmis dviračių varžybų metu

susipažinę, kad jų laikysis, kad yra pilnai pasiruošęs fiziškai ir dvasiškai startuoti dviračių

varžybose ir dviratis yra pilnai techniškai tvarkingas.

Lenktynėse naudojama elektroninė laiko registracijos sistema. Visi dalyviai turės, pagal starto

vietoje pateiktą instrukciją, pritvirtinti prie dviračių rėmų specialius daviklius, kurių dėka nustatomas

jų trasos įveikimo laikas ir tarpiniai laikai. Po finišo daviklį su laikikliu privaloma grąžinti

organizatoriams. Praradus daviklį, dalyvis turi sumokėti 70 eurų kompensaciją.

Dalyviai pažymėta trasa turi įveikti visą pasirinktą distanciją. Dalyviai, neteisėtai sutrumpinę

distanciją ir (arba) nepravažiavę visos trasos per varžyboms skirtą laiką, diskvalifikuojami. Dalyviai,

judantys trasoje pašalinių pagalbą, yra diskvalifikuojami. Visų grupių dalyvių finišas fiksuojamas

kertant finišo liniją ir naudojant Sistemą, o dalyvio užimta vieta (absoliuti ir amžiaus grupėje) –

naudojant Sistemą, finišo teisėjų, prireikus, ir fotofinišo pagalbą. Nugali pirmas visą lenktynių

distanciją įveikęs ir finišo liniją kirtęs grupės dalyvis.

Lenktynių išankstiniai rezultatai paskelbiami finišo vietoje. Rezultatai skelbiami varžybų vietoje ir

www.dbsportas.lt.

Sporto grupės išankstinius rezultatus apskųsti galima tik raštu pateikiant skundą Lenktynių

teisėjams. Skundai priimami po skundžiamo įvykio praėjus ne daugiau kaip 30 minučių ir

sumokėjus 30 eurų užstatą, kuris grąžinamas, jeigu skundas yra patenkinamas. Vaikų, Mėgėjų

grupių rezultatai neskundžiami, tačiau apie pastebėtus taisyklių pažeidimus siūloma pranešti

teisėjams žodžiu ar pateikiant foto-video medžiagą.

 

SAUGUMAS TRASOJE:

Lenktynių dalyviai už saugumą trasoje atsako patys. Visiems Lenktynių dalyviams privalomi

dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines. Visi Lenktynių dalyviai prisiima

pilną atsakomybę dėl galimų incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus

su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais įrengimais

(statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai

susijusių su dalyvavimu Lenktynėse.

Eismo saugumas. Lenktynių metu trasoje automobilių eismas nėra pilnai apribotas. Lenktynių

dalyviai turi būti pasiruošę įveikti trasoje atsiradusias kliūtis, įspėti apie jas kitus dalyvius.

Dalyviams važiuojant trasoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais. Dalyviams draudžiama

naudotis kita garso atkūrimo įranga (ausinukais), kuri gali trukdyti išgirsti dalyvių, teisėjų ar

reguliuotojų įspėjimus, nurodymus.

Dėl techninių ar kitų kliūčių trasoje sustoję dalyviai privalo pasitraukti nuo kelio ir netrukdyti kitiems

dalyviams. Greitosios medicinos pagalbos postas veiks starto/finišo vietoje. Kitais neatidėliotinos

pagalbos atvejais būtina skambinti varžybų vyr. teisėjui arba bendrosios pagalbos centrui tel. 112 ir

imtis būtinų pirmosios pagalbos suteikimo veiksmų. Dalyviai, galintys suteikti pirmąją pagalbą,

privalo tai padaryti.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

Lenktynių dalyviams techninė pagalba trasoje iš šalies negali būti suteikta (trasoje esančio

komandos personalo ir pan.). Jeigu dalyvis dėl techninio gedimo ar kitos priežasties nebegali

pabaigti pasirinktos distancijos, jis savarankiškai pasišalina iš trasos netrukdydamas kitiems

dalyviams, prireikus kreipiasi į artimiausią teisėją ar eismo reguliuotoją dėl pristatymo į starto-finišo

vietą. Rekomenduojama informuoti teisėją apie pasitraukimą iš trasos. Nebaigusio distanciją

dalyvio rezultatai nevertinami, o finišo protokole prie tokio dalyvio pavardės daromas įrašas - dnf